shahransazeh

خط مشی کیفیت

شرکت شهران سازه در راستای  جلب اعتماد و  افزایش رضایت کارفرمایان و شرکت های همکار و تامین نیازها و انتظارات آنان با اتکا به نیروی انسانی کارآمد به عنوان ارزشمندترین سرمایه شرکت ، اعتقاد به نگرش سیستمی و فرآیندی در مدیریت و انتخاب بهترین همکاران، روش­ها و ابزارها ،‌ به منظور توسعه پایدار خود در فضای رقابتی کسب و کار و ایجاد مزیت های رقابتی در مدیریت و اجرای پروژه های ملی و بین المللی عمرانی و صنعتی، استاندارد مدیریت کیفیت مبتنی بر   ISO9001:2015  را الگوی خود قرار داده و خط مشی خود را بر پایه موارد زیر بنا نهاده است:
  • پایش و بهبود مستمر کیفیت خدمات از طریق رعایت الزامات فنی و اخلاق حرفه­ای و اجرای به­موقع تعهدات در راستای افزایش رضایت کارفرمایان و شرکت­های همکار
  • توسعه کسب و کار و نفوذ در بازار خدمات فعلی در داخل و خارج از کشور
  • ورود به کسب و کارهای جدید از طریق سرمایه گذاری
  • کاهش هزینه ها و افزایش توان رقابتی از طریق مدیریت بهینه منابع و زیرساخت ها
  • بکارگیری سیستم مدیریت پروژه مبتنی بر بهترین تجارب، هنر و دانش مدیریت پروژه به عنوان یک مزیت رقابتی  در راستای  اجرای به موقع، با کیفیت و در چارچوب هزینه پروژه ها
  • توسعه توانمندی ها و دانش فنی و اجرائی پروژه ها  با کارگیری جدیدترین و مناسب­ترین تکنولوژی­ها، ماشین آلات و روش­های اجرا در سطح استانداردهای ملی و بین المللی
  • فراهم آوری محیط کاری مناسب  از طریق برقراری عوامل اجتماعی ، رفتاری  و روانشناختی
مدیریت ارشد شرکت مسئول مستقیم استقرار اثر بخش نظام مدیریت کیفیت و حصول اطمینان از درک، پذیرش و اجرای آن توسط تمامی همکاران و نیز بازنگری خط مشی و اهداف کیفیتی و رعایت کامل قوانین و مقررات در راستای کسب و افزایش رضایت کارفرمایان و شرکت های همکار است و تمامی کارکنان نیز با انجام درست وظایف در چارچوب فرایند های جاری سازمان مسئولیت کیفیت کار خود را بر عهده دارند. مسئولیت نظارت بر استقرار، جاری سازی، نگهداشت و به روزآوری سیستم مدیریت کیفیت به نماینده مدیریت واگذار شده است که در این رابطه مستقیماً به مدیر عامل گزارش می دهد.