shahransazeh

تاریخچه

این شرکت با تیکه بر دانش و تجربه مدیران خود اجرای موفق پروژه های متعدد، پشتوانه توان تیم های فنی و اجرایی و بهره مندی از ماشین آلات و تجهیزات مناسب، ضمن برخورداری از صلاحیت اجرایی و مدیریتی تایید شده از سوی مراجع ذیصلاح و عضویت در انجمن های حرفه ای، توانمندی ارائه خدمات طراحی و ساخت، مدیریت و اجرا با رعایت استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت در حوزه های زیر را دارا می باشد:

  • راه و راه آهن
  • توتل و پل
  • سد و نیروگاه های آبی
  • انرژی بادی
  • نیروگاه های حرارتی
  • ابنیه صنعتی
  • ساحتمان های مسکونی، اداری، تجاری، رفاهی، آموزشی و خدماتی