خبر2

Add Your Heading Text Here Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

خبر 1

Add Your Heading Text Here Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 تونل دسترسی به مغار نیروگاه اوما اویا  در کشور سریلانکا

قرارداد مذکور در تاریخ 12/5/1390 فی مابین شرکت فراب به عنوان کارفرما و مشارکت شهران سازه – نیمرخ به عنوان پیمانکار با مبلغ تقریب 7 میلیون دلار آمریکا به مدت 24 ماه به امضاء رسید این پروژه به عنوان بخشی از طرج چند منظوره اومااویا در کشور سریلانکا شامل اجرای پرتال و عملیات حفاری در […]

سد و سامانه انتقال آزاد – ساخت نیروگاه تلمبه ذخیره ای آزاد

صفحه کل اصلی آب وانرژی احداث مغار نیروگاه موضوع شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران کارفرما شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس مشاور مشارکت شهران سازه – نیمرخ پیمانکار   48ماه – 922.709.999.000 ریال مدت زمان و مبلغ پروژه 15ماه – 6،000میلیون ریال مدت و مبلغ قرارداد شهران سازه 1395 سال آغاز پروژه   احجام کلی […]

زیر گذر جوادیه

پروژه زیرگذر جوادیه مورخ 95/1/16 با حضور آقایان دکتر قالیباف شهردار محترم شهر تهران، دکتر چمران رئیس شورای شهر تهران و مهندس جاوید معاون فنی عمرانی شهرداری تهران به بهره برداری رسید.