shahransazeh

پروژه زیرگذر جوادیه مورخ 95/1/16 با حضور آقایان دکتر قالیباف شهردار محترم شهر تهران، دکتر چمران رئیس شورای شهر تهران و مهندس جاوید معاون فنی عمرانی شهرداری تهران به بهره برداری رسید.