نيروگاه زيرزمينی اومااويا (سریلانکا)

اجرای نيروگاه زيرزمينی اومااويا (سریلانکا)...

سد مخزنی قوچم

مشارکت در اجرای سد مخزنی قوچم...

مجتمع شیان

مدیریت طرح پروژه مجتمع اداری، تجاری، آموزشی تفریحی...

مجتمع مسكونی ۲۱۳۱ واحدی ريحانه (فاز ۱)

مديريت پيمان مجتمع مسكونی ۲۱۳۱ واحدی ريحانه (فاز ۱)...

مجتمع مسکونی ۷۲۴ واحدی نوسازان (گلسار)

مدیریت پروژه مجتمع مسکونی ۷۲۴ واحدی نوسازان (گلسار)...

مجتمع مسكونی – تجاری – اداری دانش

مديريت و نظارت بر احداث مجتمع مسكونی-تجاری-اداری دا...

نیروگاه گازی کرمانشاه

اجرای عمليات ساختمانی نيروگاه گازی كرمانشاه...

نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب

مديريت طرح گام اول پروژه ساخت نمايشگاه بين‌المللی ...