سد مخزنی قوچم

مشارکت در اجرای سد مخزنی قوچم...

درياچه مصنوعی چيتگر

مدیریت طرح، انجام مطالعات و اجرای درياچه مصنوعی چي...

تونل دسترسی به مغار نیروگاه اومااویا (سریلانکا)

اجرای تونل دسترسی به مغار نیروگاه اومااویا...

سدمخزنی و نیروگاه چم‌شیر

مديريت طرح فعاليت‌های تأمين مالی (فاينانس خارجی)، ...

سد شهریار

مديريت پيمان عمليات اجرايی سد شهريار واقع در شمال ش...

سد خرسان ۳

مدیریت پیمان اجرای بدنه سد خرسان ۳، سازه ورودی تونل...

سیستم انحراف آب سد آزاد

مديريت طرح احداث تونل انحراف آب، تونل دسترسی و تأسي...

انتقال آب كارخانه آب معدنی وابل

پروژه انتقال آب کارخانه آب معدنی وابل...