• نام
 • سمت
 • مدرک تحصیلی
 • رشته و گرایش
 • تجربه و سابقه اجرایی
 • عزیز نیکزاد
  مدير پروژه سد قوچم، معاونت امور پروژه ها
  کارشناسی ارشد
  مهندسی عمران

  33 سال
  • مدير پروژه تونل و زیرگذر امیرکبیر
  • مدیر پروژه بازسازی سد اکباتان همدان
  • معاون فنی سد کارون 3
  • مدیر پروژه نیروگاه و سد سنگ‌توده 2
  • مدیر پروژه تونل سد راغون

 • سعید رحیمی
  مدیر مالی
  کارشناسی
  حسابداری

  30 سال
  • شرکت توان نصب سپاهان
  • شرکت دانا تیوآرا
  • شرکت شهران سازه

 • پیمان شاه قلیان
  مدیر مناقصات و امور قراردادها
  کارشناسی ارشد
  عمران مهندسی و مدیریت ساخت

  23 سال
  • سرپرست کارگاه در پروژه های سازمان همیاری شهرداری های سیستان و بلوچستان
  • ناظر مقیم بانک کشاورزی استان س وب
  • مدیر پروژه ساختمان حج و زیارت خرم آباد و سمنان
  • سرپرست دفتر فنی در شرکت‌های گسترش و پیشرفت ، مرصوص پی و سازه پردازی ساز بن
  • سرپرست نظارت اجرا در پروژه‌های اطلس پلازا و مسکن مهر پردیس در مهندسان مشاور پردیسان سازه
  • مدیر مناقصات و امور قراردادهای شرکت شهران سازه

 • پریدخت صلاحی
  مدیر اداری و منابع انسانی - نماینده مدیرعامل در ISO
  کارشناسی ارشد
  مدیریت دولتی

  23 سال
  • رئیس دفتر شرکت ماشین سازی منگان
  • رئیس دفتر موسسه عمران رفسنجان
  • مدیر مالی و اداری موسسه عمران رفسنجان
  • مسئول دفتر واحد اداری و مالی شرکت تکفام

 • مسعود آقا بالایی طاهر
  مدیر پروژه
  کارشناسی
  مهندسی عمران

  22 سال
  • کارشناس فنی پروژه آبیاری و زهکشی زرینه رود واحد عمرانی 4
  • سرپرست دفتر فنی پروژه بند انحرافی سیمین دشت و انتقال آب به گرمسار
  • سرپرست کارگاه و مدیر پروژه بند انحرافی سیمین دشت و انتقال آب به گرمسار
  • مدیر پروژه سد مخزنی گیلانغرب
  • مدیرعامل شرکت قرنیس

 • ریاض انتصاری
  مدیر طرح
  کارشناسی
  مهندسی راه و ساختمان

  33 سال
  • مهندس محاسب در شرکت مهندسین مشاور سانو
  • رئیس هیات مدیره پروژه های عمرانی دولتی
  • رئیس هیات مدیره شرکت ایران کارمیرا
  • رئیس هیات مدیره شرکت ساختمانی تهران گروه
  • رئیس هیات مدیره موسسه مالی اعتباری توسعه

 • نیما صفایی
  مدیر پروژه
  کارشناسی
  مهندسی عمران

  22 سال
  • مسئول دفتر فنی شرکت سیمین سپاهان
  • مسئول دفتر فنی قطعه 6 آزاد راه کاشان اصفهان
  • مسئول دفتر فنی و جانشین سرپرست کارگاه پروژه جهان نما بازار نقش جهان
  • مدیر پروژه اجرای برج رویال پارک
  • معاونت فنی شرکت توسعه ساخت و ساز سپاهان

 • سام محمدی
  مدیر پروژه
  کارشناسی ارشد
  مهندسی معدن مکانیک سنگ

  20 سال
  • معاونت فنی و جانشین مدیرپروژه تونل و زیرگذر امیرکبیر
  • معاونت فنی – مدیریت حفاری شرکت سپاسد

 • محمدرضا رودی
  مدیر پروژه
  کارشناسی
  مهندسی عمران – عمران

  21 سال
  • معاونت فنی پروژه سد خرسان 3
  • مدیر پروژه – فرودگاه بین المللی امام خمینی
  • سرپرست معاونت اجرایی شرکت مهندسی آراد دژ البرز
  • سرپرست نظارت و کارشناس طراح مهندسین مشاور آسه صنعت
  • سرپرست سیویل– شرکت مهندسی مشاور چگالش
  • سرپرست کارگاه کارشناسی فنی سیویل- شرکت خانه بنیاد

 • سعید سنایی
  مشاور واحد ماشین آلات و تجهیزات
  کارشناسی ارشد
  مهندسی مکانیک

  30 سال
  • سرپرست واحد تحقیقات و تولید شیرهای کنترلی و غیر کنترلی ( شرکت مهندسی آفاق)
  • کارشناس واحد مکانیک در پروژه مسجدسلیمان – آب و نیرو
  • راهبری تیم های پروژه ای جهت برخی از پروژه های نفتی – شرکت مهندسی آریا رازی
  • طراحی و ساخت لوله های کامپوزیتی به روش GRE
  • مدیریت واحد ماشین آلات وتجهیزات پروژه سد خرسان 3 – شهران سازه

 • نامعزیز نیکزاد
  سمتمدير پروژه سد قوچم، معاونت امور پروژه ها
  مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد
  رشته و گرایشمهندسی عمران
  تجربه و سابقه اجرایی

  33 سال
  • مدير پروژه تونل و زیرگذر امیرکبیر
  • مدیر پروژه بازسازی سد اکباتان همدان
  • معاون فنی سد کارون 3
  • مدیر پروژه نیروگاه و سد سنگ‌توده 2
  • مدیر پروژه تونل سد راغون

 • نامسعید رحیمی
  سمتمدیر مالی
  مدرک تحصیلیکارشناسی
  رشته و گرایشحسابداری
  تجربه و سابقه اجرایی

  30 سال
  • شرکت توان نصب سپاهان
  • شرکت دانا تیوآرا
  • شرکت شهران سازه

 • نامپیمان شاه قلیان
  سمتمدیر مناقصات و امور قراردادها
  مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد
  رشته و گرایشعمران مهندسی و مدیریت ساخت
  تجربه و سابقه اجرایی

  23 سال
  • سرپرست کارگاه در پروژه های سازمان همیاری شهرداری های سیستان و بلوچستان
  • ناظر مقیم بانک کشاورزی استان س وب
  • مدیر پروژه ساختمان حج و زیارت خرم آباد و سمنان
  • سرپرست دفتر فنی در شرکت‌های گسترش و پیشرفت ، مرصوص پی و سازه پردازی ساز بن
  • سرپرست نظارت اجرا در پروژه‌های اطلس پلازا و مسکن مهر پردیس در مهندسان مشاور پردیسان سازه
  • مدیر مناقصات و امور قراردادهای شرکت شهران سازه

 • نامپریدخت صلاحی
  سمتمدیر اداری و منابع انسانی - نماینده مدیرعامل در ISO
  مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد
  رشته و گرایشمدیریت دولتی
  تجربه و سابقه اجرایی

  23 سال
  • رئیس دفتر شرکت ماشین سازی منگان
  • رئیس دفتر موسسه عمران رفسنجان
  • مدیر مالی و اداری موسسه عمران رفسنجان
  • مسئول دفتر واحد اداری و مالی شرکت تکفام

 • ناممسعود آقا بالایی طاهر
  سمتمدیر پروژه
  مدرک تحصیلیکارشناسی
  رشته و گرایشمهندسی عمران
  تجربه و سابقه اجرایی

  22 سال
  • کارشناس فنی پروژه آبیاری و زهکشی زرینه رود واحد عمرانی 4
  • سرپرست دفتر فنی پروژه بند انحرافی سیمین دشت و انتقال آب به گرمسار
  • سرپرست کارگاه و مدیر پروژه بند انحرافی سیمین دشت و انتقال آب به گرمسار
  • مدیر پروژه سد مخزنی گیلانغرب
  • مدیرعامل شرکت قرنیس

 • نامریاض انتصاری
  سمتمدیر طرح
  مدرک تحصیلیکارشناسی
  رشته و گرایشمهندسی راه و ساختمان
  تجربه و سابقه اجرایی

  33 سال
  • مهندس محاسب در شرکت مهندسین مشاور سانو
  • رئیس هیات مدیره پروژه های عمرانی دولتی
  • رئیس هیات مدیره شرکت ایران کارمیرا
  • رئیس هیات مدیره شرکت ساختمانی تهران گروه
  • رئیس هیات مدیره موسسه مالی اعتباری توسعه

 • نامنیما صفایی
  سمتمدیر پروژه
  مدرک تحصیلیکارشناسی
  رشته و گرایشمهندسی عمران
  تجربه و سابقه اجرایی

  22 سال
  • مسئول دفتر فنی شرکت سیمین سپاهان
  • مسئول دفتر فنی قطعه 6 آزاد راه کاشان اصفهان
  • مسئول دفتر فنی و جانشین سرپرست کارگاه پروژه جهان نما بازار نقش جهان
  • مدیر پروژه اجرای برج رویال پارک
  • معاونت فنی شرکت توسعه ساخت و ساز سپاهان

 • نامسام محمدی
  سمتمدیر پروژه
  مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد
  رشته و گرایشمهندسی معدن مکانیک سنگ
  تجربه و سابقه اجرایی

  20 سال
  • معاونت فنی و جانشین مدیرپروژه تونل و زیرگذر امیرکبیر
  • معاونت فنی – مدیریت حفاری شرکت سپاسد

 • ناممحمدرضا رودی
  سمتمدیر پروژه
  مدرک تحصیلیکارشناسی
  رشته و گرایشمهندسی عمران – عمران
  تجربه و سابقه اجرایی

  21 سال
  • معاونت فنی پروژه سد خرسان 3
  • مدیر پروژه – فرودگاه بین المللی امام خمینی
  • سرپرست معاونت اجرایی شرکت مهندسی آراد دژ البرز
  • سرپرست نظارت و کارشناس طراح مهندسین مشاور آسه صنعت
  • سرپرست سیویل– شرکت مهندسی مشاور چگالش
  • سرپرست کارگاه کارشناسی فنی سیویل- شرکت خانه بنیاد

 • نامسعید سنایی
  سمتمشاور واحد ماشین آلات و تجهیزات
  مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد
  رشته و گرایشمهندسی مکانیک
  تجربه و سابقه اجرایی

  30 سال
  • سرپرست واحد تحقیقات و تولید شیرهای کنترلی و غیر کنترلی ( شرکت مهندسی آفاق)
  • کارشناس واحد مکانیک در پروژه مسجدسلیمان – آب و نیرو
  • راهبری تیم های پروژه ای جهت برخی از پروژه های نفتی – شرکت مهندسی آریا رازی
  • طراحی و ساخت لوله های کامپوزیتی به روش GRE
  • مدیریت واحد ماشین آلات وتجهیزات پروژه سد خرسان 3 – شهران سازه

©تمامی حقوق سایت متعلق به شرکت شهران سازه می باشد

طراحی و پشتیبانی توسط نوین ارتباط پویش راسن

thời trang trẻ emWordpress Themes Total Freetư vấn xây nhàthời trang trẻ emshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữHouse Design Blog - Interior Design and Architecture Inspiration